Grundlagspapirer - aktuelle diskussionstemaer

Censorformandskabet har gennem mange år taget forskellige temaer op i årsberetningerne. Nogle af disse temaer har vi bearbejdet og anvendt til grundlæggende diskussioner af PD’ernes kendetegn, mens andre temaer er opstået ud fra kommentarer og tendenser i censorrapporter og derfor kan have deres aktualitet og relevans i en kortere periode.