Kære Alle

Hermed referat og PowerPoint fra censormøderne i Vejle og København.