Kære censorer

Endnu engang tillykke med din beskikkelse som censor inden for De pædagogiske diplomuddannelser for perioden 01.04.18 – 31.03.22.

Censorformandskabet har denne gang valgt, at censorkorpset skal have mulighed for en fælles start og dermed få et fælles udgangspunkt for arbejdet med censoropgaver både generelt og specifikt i forhold til De pædagogiske Diplomuddannelser.

Du inviteres derfor til et af følgende 2 møder, som vi afholder 2 forskellige steder i landet, så transportomkostninger kan blive så overkommelige, som det er muligt.

1. Møde d. 16.05.18 kl. 15-17
UC-Lillebælt, Auditoriet, Vester Engvej 51C, 7100 Vejle

2. Møde d. 23.05.18 kl. 15-17
Københavns Professionshøjskole, UCC, Humlehaven K1.02, Auditorium 2 Tilmelding i anden invitation.

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Præsentation af censorformandskab og sekretariat
3. Væsentlige temaer i fm kvalitetssikring af De Pædagogisk 
Diplomuddannelser (bilag1)

  • Integrativ faglighed og kobling mellem teori/praksis
  • Målstyring contra pensumstyring af prøvesituationen
  • Spørgsmål og drøftelse

4. Væsentlige opmærksomheds punkter i censorarbejdet

(bilag2)

  • Bekendtgørelse
  • Praksis før, under og efter eksamen
  • Allokering af censoropgaver
  • Censors samspil med sekretariatet
   Spørgsmål og drøftelse

5. Kort orientering om løn og arbejdsvilkår

6. Tak for i dag

Der vil blive serveret et let tragtement

Vi glæder os til møderne og håber, at rigtig mange af jer har mulighed for at deltage.

På vegne af censorformandskabet og med venlig hilsen
Britta Kusk Nørgaard

PS. I vil blive kompenseret for rejseudgifter efter statens takster. 

Tilmelding senest 9. maj. 2018 på censor-it.dk under invitationer i højre side.