Censorer søges til diplomuddannelser inden for det pædagogiske område

Der skal beskikkes censorer til Diplomuddannelserne inden for det pædagogiske område.

Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen, og den næste beskikkelsesperiode starter den 1. april 2018 og slutter den 31. marts 2022.

Censorkorpset skal sammensættes således, at det samlede korps dækker alle de professioner eller fagområder, der indgår i uddannelsen, og det ansættelsesområde, som uddannelsen sigter mod.

Det pædagogiske område rummer Diplomuddannelser i pædagogik, i formidling af kunst og kultur for børn og unge og i erhvervspædagogik.

Diplomuddannelserne i pædagogik tæller 28 uddannelsesretninger. Se www.pdcensor.dk

Eksamensbekendtgørelsen kan ses her: Eksamensbekendtgørelse og Censorformandskabets årsberetninger på: www.pdcensor.dk

Mindst en tredjedel af censorerne i censorkorpset skal være personer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for de institutioner, der udbyder videregående uddannelser på et af de ansættelsesområder, uddannelsen sigter imod (aftagercensorer). Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset.

En censors opgaver er at

 • virke som censor ved uddannelsens, fagets eller fagområdets eksterne prøver
 • medvirke til løsning af Censorformandskabets opgaver ved eksamensterminens afslutning
 • afgive en beretning om eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen og formandskabet
 • medvirke ved behandling af klager over prøver

Du er som beskikket censor

 • engageret i dit fag og din profession og ønsker at være med til at videreudvikle den
 •  god til at skabe et godt eksamensklima via en respektfuld dialog med de studerende
 •  god til sagligt at vurdere en præstation, dels i forhold til diplomuddannelsens professionssigte og dels på baggrund af studieordningens specifikke videns-, færdigheds- og kompetencemål
 • god til at argumentere respektfuldt og fagligt under karaktervoteringer
 • åben og fagligt søgende

Du har som beskikket censor

 • fortrolighed med diplomuddannelsens særlige mål og metode: at kombinere faglige, pædagogiske og praktiske elementer mhp. at skabe syntese i den professionelle praksis og opgaveløsning
 • en bred, relevant faglig, praktisk og teoretisk baggrund inden for det pædagogiske område
 • en uddannelsesmæssig baggrund på kandidat- og masterniveau eller
 • en dokumenteret, relevant uddannelsesmæssig og erfaringsbaseret baggrund svarende til master- eller kandidatniveau

Honorering sker efter Finansministeriets regler og satser.

Der er ansøgningsfrist den 3. december 2017, og der er åben for ansøgning fra den 23. oktober 2017.

Ansøgningsskema findes på www.censor-it.dk i menuen til venstre. ANSØGNINGSSKEMA

Som nuværende bruger skal du være logget ind på hjemmesiden, når du udfylder ansøgningsskemaet.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Ulla Arreborg i Censorsekretariatet på direkte telefon: 7266 5161 eller pr. e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Dorrit Christensen pr. e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


 

OM CENSORFORMANDSKABET
Denne side indeholder informationer fra formandskabet for censorerne ved Den pædagogiske Diplomuddannelse, Erhvervspædagogisk Diplomuddannelse
og Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge. Uddannelserne udbydes af professionshøjskolerne.
Censorformandskabets medlemmer er udpeget blandt diplomuddannelsernes censorer. Uddannelsesministeriet udstikker retningslinier for formandskabets arbejde. Professionshøjskolerne finansierer dette arbejde.

Hjemmesiden indeholder kontaktoplysninger for formandskabets medlemmer, formandskabets fordeling af ansvarsområder og årsberetninger fra formandskabet.