OM CENSORFORMANDSKABET
Denne side indeholder informationer fra formandskabet for censorerne ved Den pædagogiske Diplomuddannelse, Erhvervspædagogisk Diplomuddannelse
og Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge. Uddannelserne udbydes af professionshøjskolerne.
Censorformandskabets medlemmer er udpeget blandt diplomuddannelsernes censorer. Uddannelsesministeriet udstikker retningslinier for formandskabets arbejde. Professionshøjskolerne finansierer dette arbejde.

Hjemmesiden indeholder kontaktoplysninger for formandskabets medlemmer, formandskabets fordeling af ansvarsområder og årsberetninger fra formandskabet.