1.      Onsdag den 13. november 2019 kl. 15-17
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Vester Engvej 51C, 7100 Vejle – lokale 1.218

2.      Onsdag den 20. november 2019 kl. 15-17
Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, 1799 København V – lokale W2.05


Tilmelding sker elektronisk via Censorsekretariatets hjemmeside www.censor-it.dk. Bemærk, at du skal logge ind på hjemmesiden for at kunne tilmelde dig. Når du er logget ind, klikkes på ”Invitationer” til højre i skærmbilledet hvorefter det ønskede arrangement vælges.
Seneste tilmelding til censormødet i Vejle er den 4. november og til mødet i København den 11. november.

 

OM CENSORFORMANDSKABET
Denne side indeholder informationer fra formandskabet for censorerne ved
Den pædagogiske Diplomuddannelse, De pædagogiske Erhvervsuddannelser og Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge.
Uddannelserne udbydes af professionshøjskolerne.
Censorformandskabets medlemmer er udpeget blandt diplomuddannelsernes censorer.
Uddannelsesministeriet udstikker retningslinjer for formandskabets arbejde. Professionshøjskolerne finansierer dette arbejde.

Hjemmesiden indeholder kontakt oplysninger for formandskabets medlemmer, formandskabets fordeling af ansvarsområder og årsberetninger fra formandskabet. 
Formandskabet varetages af
Censorformand: Britta Kusk Nørgaard
Censorformand: Dorrit Christensen
Censorformand: Jørn Søkilde
Censorformand: Susanne Gottlieb
Sekretær for formandskabet: Ulla Arreborg
Yderligere information kan findes under Kontakt os