Censorer med indsigt i pædagogisk udvikling søges til diplomuddannelser inden for det pædagogiske område

 

Der skal beskikkes censorer til Diplomuddannelserne inden for det pædagogiske område.

Censorerne beskikkes for 4 år ad gangen, og den næste beskikkelsesperiode starter den 1. april 2022 og slutter den 31. marts 2026.

 

Censorkorpset skal sammensættes således, at det samlede korps dækker alle de professioner eller fagområder, der indgår i uddannelsen, og det ansættelsesområde, som uddannelsen sigter mod.

 

Derfor kan du som censor komme fra en uddannelsesinstitution, fra en kommune, region eller virksomhed, hvor du sidder som konsulent eller i anden praksisnær funktion. Iflg. eksamensbekendtgørelsen skal censorkorpset rumme censorer, der har deres hovedbeskæftigelse uden for de uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser på et af de ansættelsesområder, som uddannelsen sigter mod (aftagercensorer).

Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset.

 

Det pædagogiske område rummer Diplomuddannelser i pædagogik (29 uddannelsesretninger og herudover diplom i formidling af kunst og kultur for børn og unge samt diplom i erhvervspædagogik).  Vi opfordrer til, at du tænker grundigt over dine kernefagligheder, og maksimalt markerer ansøgning 5 steder i skemaet.

Eksamensbekendtgørelsen kan ses her: Eksamensbekendtgørelse og Censorformandskabets årsberetninger på: www.pdcensor.dk

 

Du har som beskikket censor

·         en uddannelsesmæssig baggrund på kandidat- eller masterniveau eller

·         en dokumenteret, relevant uddannelsesmæssig og erfaringsbaseret baggrund svarende til master- eller kandidatniveau

·         fortrolighed med diplomuddannelsens særlige mål og metode: at kombinere faglige, pædagogiske og praktiske elementer mhp. at skabe syntese i den professionelle praksis og opgaveløsning

·         en bred, relevant faglig, praktisk og teoretisk baggrund inden for det pædagogiske område

 

En censors opgaver er at

·         virke som censor ved uddannelsens, fagets eller fagområdets eksterne prøver

·         medvirke til løsning af Censorformandskabets opgaver ved eksamensterminens afslutning

·         afgive en beretning om eksamensforløbet til uddannelsesinstitutionen og formandskabet

·         medvirke ved behandling af klager over prøver

 

Du er som beskikket censor

·         engageret i dit fag og din profession og ønsker at være med til at videreudvikle den

·         god til at skabe et godt eksamensklima via en respektfuld dialog med de studerende

·         god til sagligt at vurdere en præstation, dels i forhold til diplomuddannelsens professionssigte og dels på baggrund af studieordningens specifikke videns-, færdigheds- og kompetencemål

·         god til at argumentere respektfuldt og fagligt under karaktervoteringen

·         åben og fagligt søgende

 

Honorering sker efter Finansministeriets regler og satser.

 

Der er åbent for ansøgning i perioden fra d. 12.08.2021 til d. 30.09.2021.

Ansøgningsskema findes på www.censor-it.dk i menuen til venstre.

Som nuværende bruger skal du være logget ind på hjemmesiden, når du udfylder ansøgningsskemaet.

 

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Mette Skovfoged Hansen i Censorsekretariatet på direkte telefon: 7266 5180 eller pr. e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og krav til censor, er du velkommen til at kontakte censorformand Britta Nørgaard, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

OM CENSORFORMANDSKABET
Denne side indeholder informationer fra formandskabet for censorerne ved
Den pædagogiske Diplomuddannelse, De pædagogiske Erhvervsuddannelser og Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge.
Uddannelserne udbydes af professionshøjskolerne.
Censorformandskabets medlemmer er udpeget blandt diplomuddannelsernes censorer.
Uddannelsesministeriet udstikker retningslinjer for formandskabets arbejde. Professionshøjskolerne finansierer dette arbejde.

Hjemmesiden indeholder kontakt oplysninger for formandskabets medlemmer, formandskabets fordeling af ansvarsområder og årsberetninger fra formandskabet. 
Formandskabet varetages af
Censorformand: Britta Kusk Nørgaard
Censorformand: Dorrit Christensen
Censorformand: Jørn Søkilde
Censorformand: Susanne Gottlieb
Sekretær for formandskabet: Jette Møller
Yderligere information kan findes under Kontakt os