Kære Alle

Hermed referat og PowerPoint fra censormøderne i Vejle og København. 

 

Der afholdes censormøder for censorer den 16 maj 2018 i vejle og den 23 maj 2018 i København se mere og tilmeld dig på www.censor-it.dk 
OM CENSORFORMANDSKABET
Denne side indeholder informationer fra formandskabet for censorerne ved
Den pædagogiske Diplomuddannelse, De pædagogiske Erhvervsuddannelser og Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge.
Uddannelserne udbydes af professionshøjskolerne.
Censorformandskabets medlemmer er udpeget blandt diplomuddannelsernes censorer.
Uddannelsesministeriet udstikker retningslinjer for formandskabets arbejde. Professionshøjskolerne finansierer dette arbejde.

Hjemmesiden indeholder kontakt oplysninger for formandskabets medlemmer, formandskabets fordeling af ansvarsområder og årsberetninger fra formandskabet. 
Formandskabet varetages af
Censorformand: Britta Kusk Nørgaard
Censorformand: Dorrit Christensen
Censorformand: Jørn Søkilde
Censorformand: Susanne Gottlieb
Sekretær for formandskabet: Ulla Arreborg
Yderligere information kan findes under Kontakt os